+

Liga 2017

Sezona 2024

Raspored / rezultati

GIMKA DUBRAVA 17
2 - 2
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 17

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
6 - 3
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
4 - 1
FUTSAL ZAGI 17

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
2 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

24-09-2023 09:00

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
-
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 17

24-09-2023 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
-
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

24-09-2023 09:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
-
FUTSAL ZAGI 17

24-09-2023 09:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
-
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 17

01-10-2023 09:00

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
1 - 3
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

01-10-2023 09:00

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
0 - 4
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

01-10-2023 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
2 - 4
GIMKA DUBRAVA 17

01-10-2023 09:35

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
2 - 3
GIMKA DUBRAVA 17

08-10-2023 09:00

Detalji
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 17
-
FUTSAL ZAGI 17

08-10-2023 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
3 - 3
FC USPINJAČA GIMKA 17

08-10-2023 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
1 - 5
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

08-10-2023 09:35

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
6 - 0
FUTSAL ZAGI 17

15-10-2023 09:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
3 - 3
GIMKA KEGLIĆ 17

15-10-2023 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
1 - 4
GIMKA DUBRAVA 17

15-10-2023 09:35

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
0 - 3
GIMKA MALEŠNICA 17

15-10-2023 10:45

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
2 - 2
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

22-10-2023 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
17 - 0
FUTSAL ZAGI 17

22-10-2023 09:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
3 - 1
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

22-10-2023 09:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
5 - 5
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

05-11-2023 08:20

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
4 - 0
GIMKA KEGLIĆ 17

05-11-2023 09:00

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
8 - 0
FUTSAL ZAGI 17

05-11-2023 09:40

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
7 - 0
FUTSAL ZAGI 17

12-11-2023 08:20

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
5 - 5
GIMKA DUBRAVA 17

12-11-2023 08:20

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
1 - 5
GIMKA MALEŠNICA 17

12-11-2023 08:20

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
6 - 4
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

12-11-2023 09:30

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
11 - 0
FUTSAL ZAGI 17

19-11-2023 09:00

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
2 - 2
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

19-11-2023 09:40

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
8 - 4
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

19-11-2023 11:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
3 - 2
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

19-11-2023 11:40

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
0 - 1
GIMKA DUBRAVA 17

26-11-2023 08:25

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
5 - 0
FC USPINJAČA GIMKA 17

26-11-2023 08:25

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
3 - 0
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

26-11-2023 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
0 - 1
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

26-11-2023 09:00

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
0 - 5
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

17-12-2023 16:05

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
9 - 3
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

17-12-2023 16:40

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
2 - 2
GIMKA DUBRAVA 17

17-12-2023 17:15

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
2 - 2
GIMKA KEGLIĆ 17

17-12-2023 18:25

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
5 - 0
FUTSAL ZAGI 17

14-01-2024 08:30

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
5 - 6
FC USPINJAČA GIMKA 17

14-01-2024 09:10

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
3 - 7
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

14-01-2024 09:45

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
9 - 0
FUTSAL ZAGI 17

20-01-2024 16:45

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
2 - 5
FC USPINJAČA GIMKA 17

20-01-2024 17:20

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
-
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

20-01-2024 17:55

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
3 - 3
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

20-01-2024 18:30

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
0 - 7
GIMKA DUBRAVA 17

27-01-2024 16:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
1 - 2
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

27-01-2024 16:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
2 - 7
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

27-01-2024 17:10

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
2 - 5
GIMKA KEGLIĆ 17

27-01-2024 17:45

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
2 - 1
FUTSAL ZAGI 17

03-02-2024 16:15

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
- 3
GIMKA MALEŠNICA 17

03-02-2024 17:25

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
2 - 4
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

03-02-2024 18:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
4 - 2
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

03-02-2024 18:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
2 - 3
GIMKA KEGLIĆ 17

10-02-2024 16:50

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
10 - 0
FUTSAL ZAGI 17

10-02-2024 17:25

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
5 - 4
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

10-02-2024 18:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
3 - 3
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

10-02-2024 18:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
9 - 1
FUTSAL ZAGI 17

17-02-2024 18:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
2 - 3
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

18-02-2024 09:05

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
2 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

18-02-2024 09:40

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
1 - 6
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

02-03-2024 17:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
8 - 8
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

02-03-2024 18:10

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
1 - 2
GIMKA MALEŠNICA 17

02-03-2024 18:10

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
0 - 2
GIMKA KEGLIĆ 17

02-03-2024 18:45

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
3 - 2
GIMKA DUBRAVA 17

09-03-2024 18:10

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
0 - 8
GIMKA MALEŠNICA 17

10-03-2024 08:30

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
0 - 8
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

10-03-2024 08:30

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
2 - 2
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

10-03-2024 09:05

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
8 - 2
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

17-03-2024 09:00

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
6 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

17-03-2024 09:35

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
5 - 0
FUTSAL ZAGI 17

17-03-2024 10:10

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
1 - 2
GIMKA KEGLIĆ 17

17-03-2024 10:45

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
5 - 2
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

24-03-2024 08:25

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
6 - 2
FC USPINJAČA GIMKA 17

24-03-2024 08:25

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
4 - 1
FUTSAL ZAGI 17

24-03-2024 08:25

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
6 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

14-04-2024 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
9 - 0
FUTSAL ZAGI 17

14-04-2024 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
2 - 1
FC USPINJAČA GIMKA 17

14-04-2024 10:10

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
1 - 3
GIMKA DUBRAVA 17

14-04-2024 11:20

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
0 - 2
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

21-04-2024 09:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
5 - 8
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

21-04-2024 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
5 - 2
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

21-04-2024 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
6 - 0
GIMKA KEGLIĆ 17

21-04-2024 10:10

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
1 - 3
GIMKA KEGLIĆ 17

28-04-2024 09:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
7 - 1
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

28-04-2024 09:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
2 - 4
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

28-04-2024 10:10

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
0 - 11
GIMKA DUBRAVA 17

28-04-2024 11:20

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 17
10 - 0
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

05-05-2024 09:00

Detalji
FUTSAL ZAGI 17
1 - 5
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

05-05-2024 09:00

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
2 - 4
GIMKA KEGLIĆ 17

05-05-2024 09:00

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
0 - 1
GIMKA MALEŠNICA 17

05-05-2024 09:35

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
1 - 3
GIMKA DUBRAVA 17

12-05-2024 08:50

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
7 - 0
FUTSAL ZAGI 17

12-05-2024 10:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
4 - 2
FC USPINJAČA GIMKA 17

12-05-2024 10:35

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
-
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

12-05-2024 11:10

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
3 - 1
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17

19-05-2024 10:10

Detalji
GIMKA DUBRAVA 17
9 - 0
FC USPINJAČA GIMKA 17

19-05-2024 11:55

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
6 - 4
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

19-05-2024 12:30

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 17
6 - 1
OŠ GUSTAV KRKLEC 17

19-05-2024 13:05

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17
-
FUTSAL DINAMO MEGATON 17

26-05-2024 09:05

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 17
-
FC USPINJAČA GIMKA 17

26-05-2024 09:40

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 17
-
GIMKA DUBRAVA 17

26-05-2024 10:10

Detalji

Naj strijelci

Pos Igrač Ekipa Golovi Nastupi
1. BRDAR GIMKA MALEŠNICA 17 44 21
2. ORLIĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 17 34 22
3. FUČEK GIMKA DUBRAVA 17 33 13
4. MIROŠEVIĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 17 29 17
5. PULJIZ FC USPINJAČA GIMKA 17 28 12
6. ŠILJEG FC USPINJAČA GIMKA 17 24 15
7. SAKAČ GIMKA MALEŠNICA 17 24 16
8. KOROLIJA GIMKA KEGLIĆ 17 22 14
9. FILKO GIMKA MALEŠNICA 17 19 9
10. DRAGANIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 18 12
11. GEČEVIĆ GIMKA DUBRAVA 17 16 10
12. PAVLOVIĆ OŠ GUSTAV KRKLEC 17 16 9
13. RAFAEL MIKO GIMKA DUBRAVA 17 14 7
14. BARTULOVIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 12 9
15. BRKAN GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 12 9
16. MADIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 11 9
17. SVRTAN FUTSAL DINAMO MEGATON 17 11 8
18. GOSARIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 11 10
19. SANDER GIMKA KEGLIĆ 17 11 8
20. JURIČIĆ OŠ GUSTAV KRKLEC 17 9 5
21. GALIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 8 6
22. PALIĆ GIMKA DUBRAVA 17 8 4
23. LOKAS GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 8 5
24. SABLJIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 7 5
25. FRAN MIKO GIMKA DUBRAVA 17 7 4
26. ČABRAJA OŠ GUSTAV KRKLEC 17 7 4
27. CRNJAC GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 6 7
28. ŽEDNIK GIMKA DUBRAVA 17 6 4
29. MARKEŽIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 6 4
30. JAKOV MIKO GIMKA DUBRAVA 17 6 3
31. JURIŠIĆ OŠ GUSTAV KRKLEC 17 6 5
32. MIKOVIĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 17 6 5
33. CVETKOVIĆ GIMKA DUBRAVA 17 6 4
34. BIUKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 5 4
35. KNEŽEVIĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 17 5 5
36. DEBELJAK GIMKA DUBRAVA 17 5 4
37. TONČIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 5 3
38. SPANJOL FC USPINJAČA GIMKA 17 4 4
39. MIKO GIMKA DUBRAVA 17 4 3
40. KEŠKIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 4 3
41. LOVRO BOGDAN GIMKA KEGLIĆ 17 4 3
42. ŽILIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 4 3
43. ANTIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 4 2
44. LECHNER FUTSAL DINAMO MEGATON 17 3 3
45. RAIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 3 3
46. ROŽIĆ OŠ GUSTAV KRKLEC 17 3 2
47. MILIŠIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 3 3
48. BEKIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 3 3
49. BURSAĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 17 3 3
50. LEO ITALIA OŠ GUSTAV KRKLEC 17 3 2
51. KUHAR GIMKA KEGLIĆ 17 3 1
52. ČUČEK OŠ GUSTAV KRKLEC 17 3 1
53. DANIJEL JOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 2 1
54. ANTONIO BRAJKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 2 1
55. RENATO HLEVNJAK FC USPINJAČA GIMKA 17 2 1
56. KRIŽANIĆ FUTSAL ZAGI 17 2 2
57. GOSARIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 2 1
58. CRNJAC GIMKA MALEŠNICA 17 2 1
59. ZOJA GIMKA KEGLIĆ 17 2 2
60. ANTUN JANEŠ FC USPINJAČA GIMKA 17 2 1
61. PRANJIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 2 1
62. KATINIĆ OŠ GUSTAV KRKLEC 17 2 2
63. PEROVIĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 17 2 1
64. JONJIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 2 1
65. ŽELIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 2 1
66. ŠTEFANIĆ FUTSAL ZAGI 17 2 2
67. BEK OŠ GUSTAV KRKLEC 17 2 2
68. ŠKEGRO FUTSAL DINAMO MEGATON 17 2 1
69. MIHAEL MARKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 1 1
70. PETAR STRMEČKI FC USPINJAČA GIMKA 17 1 1
71. MARIO PETRINA FC USPINJAČA GIMKA 17 1 1
72. BARIŠIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 1 1
73. MATOČEC FUTSAL DINAMO DUBRAVA 17 1 1
74. SKEGRO FUTSAL DINAMO DUBRAVA 17 1 1
75. KEŠKIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 1 1
76. ROIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 1 1
77. SABLIĆ FC USPINJAČA GIMKA 17 1 1
78. SABLJA FC USPINJAČA GIMKA 17 1 1
79. KERO GIMKA KEGLIĆ 17 1 1
80. LEKO GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 1 1
81. DELIĆ GIMKA MALEŠNICA 17 1 1
82. DELIĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 17 1 1
83. CRNJAC FUTSAL DINAMO MEGATON 17 1 1
84. JAGODIĆ FUTSAL ZAGI 17 1 1
85. PERETIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 1 1
86. CORZETTI OŠ GUSTAV KRKLEC 17 1 1
87. KOLACNY FUTSAL DINAMO MEGATON 17 1 1
88. ĐUREKOVIĆ FUTSAL ZAGI 17 1 1
89. ŠIRFANAC FC USPINJAČA GIMKA 17 1 1
90. PASARIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 17 1 1
91. TOPOLČIĆ OŠ GUSTAV KRKLEC 17 1
92. JOSIP KOLAR FUTSAL DINAMO MEGATON 17 1 1
93. JUKIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 1 1
94. TURIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 1 1
95. KATUŠIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 1 1
96. SEDIĆ GIMKA KEGLIĆ 17 1 1

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija.

Prihvaćam