+

Liga 2016

Sezona 2024

Raspored / rezultati

GIMKA KEGLIĆ 16
3 - 4
GIMKA MALEŠNICA 16

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
6 - 0
FUTSAL DINAMO 16

Detalji
OŠ SAVSKI GAJ
-
OŠ SAVSKI GAJ

19-09-2023 00:00

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
-
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

19-09-2023 00:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
-
GIMKA KEGLIĆ 16

24-09-2023 09:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
-
FUTSAL DINAMO 16

24-09-2023 10:10

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
3 - 0
FUTSAL DINAMO 16

01-10-2023 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
0 - 7
FC USPINJAČA GIMKA 16

01-10-2023 10:10

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
0 - 3
GIMKA DUBRAVA 16

01-10-2023 10:45

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
3 - 3
GIMKA KEGLIĆ 16

08-10-2023 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
3 - 1
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

08-10-2023 10:10

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
8 - 1
FUTSAL DINAMO 16

08-10-2023 11:20

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
4 - 0
FUTSAL DINAMO 16

15-10-2023 10:10

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
0 - 6
FC USPINJAČA GIMKA 16

15-10-2023 10:10

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
6 - 1
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

15-10-2023 11:20

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16
0 - 17
FC USPINJAČA GIMKA 16

22-10-2023 09:35

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
0 - 2
FUTSAL DINAMO 16

22-10-2023 10:10

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
2 - 4
GIMKA MALEŠNICA 16

22-10-2023 10:10

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
0 - 2
FUTSAL DINAMO 16

05-11-2023 10:20

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
1 - 8
FC USPINJAČA GIMKA 16

05-11-2023 11:00

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
6 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

05-11-2023 11:40

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
6 - 2
GIMKA KEGLIĆ 16

12-11-2023 08:20

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16
0 - 7
FUTSAL DINAMO 16

12-11-2023 08:55

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
6 - 1
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

12-11-2023 08:55

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
-
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

19-11-2023 00:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
2 - 3
FC USPINJAČA GIMKA 16

19-11-2023 10:20

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
3 - 1
GIMKA DUBRAVA 16

19-11-2023 13:00

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
2 - 3
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

19-11-2023 13:00

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16
3 - 1
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

26-11-2023 08:25

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
9 - 1
FUTSAL DINAMO 16

26-11-2023 09:00

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
5 - 1
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

26-11-2023 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
5 - 2
GIMKA KEGLIĆ 16

26-11-2023 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
6 - 1
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

17-12-2023 19:00

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
5 - 2
FUTSAL DINAMO 16

17-12-2023 19:35

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
3 - 3
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

17-12-2023 20:10

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
6 - 1
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

13-01-2024 16:25

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
1 - 14
GIMKA KEGLIĆ 16

13-01-2024 17:35

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
4 - 2
FUTSAL DINAMO 16

14-01-2024 10:20

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
2 - 3
GIMKA MALEŠNICA 16

20-01-2024 19:05

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
-
FUTSAL DINAMO 16

20-01-2024 19:40

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
-
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

20-01-2024 20:15

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
-
FC USPINJAČA GIMKA 16

27-01-2024 18:20

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
-
FUTSAL DINAMO 16

27-01-2024 18:55

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16
1 - 5
GIMKA KEGLIĆ 16

27-01-2024 19:30

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
-
FUTSAL DINAMO 16

27-01-2024 20:05

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
4 - 1
GIMKA DUBRAVA 16

03-02-2024 19:10

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
8 - 1
GIMKA MALEŠNICA 16

04-02-2024 17:10

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16
2 - 4
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

04-02-2024 17:45

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
9 - 0
GIMKA DUBRAVA 16

10-02-2024 18:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
2 - 2
GIMKA KEGLIĆ 16

10-02-2024 18:35

Detalji
FUTSAL DINAMO 16
0 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

10-02-2024 19:10

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
2 - 2
FUTSAL DINAMO 16

17-02-2024 19:10

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
0 - 9
FC USPINJAČA GIMKA 16

17-02-2024 19:45

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16
4 - 2
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

18-02-2024 15:30

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16
0 - 6
GIMKA MALEŠNICA 16

02-03-2024 18:45

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
2 - 1
FUTSAL DINAMO 16

02-03-2024 19:20

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
3 - 3
GIMKA DUBRAVA 16

02-03-2024 19:20

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
1 - 1
GIMKA KEGLIĆ 16

02-03-2024 19:55

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
2 - 1
FUTSAL DINAMO 16

09-03-2024 19:20

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
10 - 0
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

10-03-2024 08:30

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 16
6 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

10-03-2024 09:05

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
1 - 4
GIMKA KEGLIĆ 16

17-03-2024 11:20

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
2 - 3
FC USPINJAČA GIMKA 16

17-03-2024 11:55

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
3 - 2
FUTSAL DINAMO 16

17-03-2024 12:30

Detalji
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16
3 - 1
FUTSAL DINAMO 16

24-03-2024 08:25

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
2 - 7
FC USPINJAČA GIMKA 16

24-03-2024 09:00

Detalji
GIMKA DUBRAVA 16
6 - 1
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

24-03-2024 09:35

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
3 - 2
GIMKA KEGLIĆ 16

24-03-2024 10:10

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 16
3 - 0
GIMKA DUBRAVA 16

14-04-2024 11:55

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 16
4 - 4
FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16

14-04-2024 13:05

Detalji
FUTSAL DINAMO 16
3 - 0
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16

14-04-2024 13:40

Detalji

Naj strijelci

Pos Igrač Ekipa Golovi Nastupi
1. CVETKOVIĆ GIMKA DUBRAVA 16 21 11
2. MAMIĆ GIMKA MALEŠNICA 16 21 9
3. BUTORAC FC USPINJAČA GIMKA 16 19 4
4. LUGONJIĆ GIMKA KEGLIĆ 16 18 12
5. BABIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 18 8
6. BADOVINAC FC USPINJAČA GIMKA 16 17 10
7. GELO FC USPINJAČA GIMKA 16 17 8
8. DRAGANIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 14 11
9. RANOGAJEC GIMKA MALEŠNICA 16 14 7
10. BUTORAC FC USPINJAČA GIMKA 16 12 4
11. BARIŠIĆ GIMKA MALEŠNICA 16 8 5
12. SOKAČ GIMKA KEGLIĆ 16 8 6
13. PINEZIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16 8 4
14. PULJIZ FC USPINJAČA GIMKA 16 7 6
15. VRBAT GIMKA MALEŠNICA 16 7 7
16. PETROVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 7 4
17. VARGEC GIMKA KEGLIĆ 16 6 2
18. DRAGANIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 5 3
19. RANOGAJAC GIMKA MALEŠNICA 16 4 3
20. PETROVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 4 3
21. F. DRAGANIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 4 3
22. KOLAR FUTSAL DINAMO 16 4 2
23. BABIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 4 2
24. ŠKEGRO FUTSAL DINAMO 16 4 4
25. MIKULIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 4 4
26. ŠOLMAN FC USPINJAČA GIMKA 16 4 2
27. DOMITROVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 4 2
28. SERTIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 3 3
29. RADMAN FC USPINJAČA GIMKA 16 3 3
30. BOŠKOVIĆ GIMKA KEGLIĆ 16 3 2
31. VARGEC GIMKA KEGLIĆ 16 3 2
32. DUMČEV FUTSAL DINAMO 16 3 3
33. RAFAEL MIKO FC USPINJAČA GIMKA 16 3 2
34. RAIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 3 2
35. KLAČAR GIMKA MALEŠNICA 16 3 3
36. ŠAKIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 3 2
37. BAGARIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 2 2
38. V.BABIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 2 1
39. DARIO ERCEG FC USPINJAČA GIMKA 16 2 1
40. BATARELO FC USPINJAČA GIMKA 16 2 2
41. FUČEK FC USPINJAČA GIMKA 16 2 1
42. PETEK FC USPINJAČA GIMKA 16 2 2
43. MAČEK FUTSAL DINAMO 16 2 2
44. MAUZEL FUTSAL DINAMO 16 2 2
45. KLAČAN GIMKA MALEŠNICA 16 2 2
46. M. DRAGANIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 2 1
47. FRAN MIKO GIMKA DUBRAVA 16 2 2
48. BAJRAMOV FUTSAL DINAMO 16 2 2
49. VUKSANOVIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16 2 2
50. JOVIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16 2 2
51. ZIRDUM FUTSAL DINAMO 16 2 2
52. BARR FC USPINJAČA GIMKA 16 2 1
53. BRDAR FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
54. RADOŠ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
55. MARKO BOROJEVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
56. SLAVEN KURTUŠIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
57. DANIJEL JOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
58. PETAR STRMEČKI FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
59. ČIRJAK GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
60. JURIŠIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
61. PETKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
62. MATOČEC FUTSAL DINAMO 16 1 1
63. GEČEVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
64. BATARELO GIMKA DUBRAVA 16 1 1
65. FUČEK GIMKA DUBRAVA 16 1 1
66. RAIĆ GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
67. GELEMANOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
68. LONČAR GIMKA MALEŠNICA 16 1 1
69. VOJVODIĆ FUTSAL DINAMO 16 1 1
70. ŠIMUNOVIĆ GIMKA MALEŠNICA 16 1 1
71. PALIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
72. JAKOV MIKO FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
73. ANDRIĆ FUTSAL DINAMO 16 1 1
74. ČIREVIĆ GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
75. DEBELJAK FC USPINJAČA GIMKA 16 1 2
76. DEBELJAK GIMKA DUBRAVA 16 1
77. LUKOVIĆ GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
78. ŠIRJAK GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
79. D. RAIĆ GIMKA MALEŠNICA 16 1 1
80. LEŽAIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16 1 1
81. ŠIKIĆ FC USPINJAĆA GIMKA BIJELI 16 1 1
82. ŠIKIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
83. GORŠA FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
84. KAČAR GIMKA MALEŠNICA 16 1 1
85. BATUR GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
86. KONMAN GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
87. ARAPOVIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16 1 1
88. ZAJEC FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
89. DRAGIĆEVIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16 1 1
90. LOKAS GIMKA MALEŠNICA BIJELI 16 1 1
91. TOMLJANOVIĆ FUTSAL DINAMO 16 1 1
92. ČIRIJAN GIMKA KEGLIĆ 16 1 1
93. ČUJIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
94. ČVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 16 1 1
95. KUTLEK FUTSAL DINAMO 16 1 1

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija.

Prihvaćam