1

USPINJAČA GIMKA 12

PORAZ

8

USPINJAČA GIMKA 11

POBIJEDA

28.06.2020 | 13:00

USPINJAČA GIMKA 12

Igrač

USPINJAČA GIMKA 11

Igrač